Laatste update: 02/09/2019

Wie ben ik?

Vertaalburgh
Dieter Van Tilburgh
Neerhoevelaan 90
2640 Mortsel
België

info@vertaalburgh.com

www.vertaalburgh.com

Btw: BE 0655.813.040

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

 • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
 • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
 • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
 • Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
 • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
 • Het btw-nummer van uw bedrijf

Afhankelijk van de teksten die ik vertaal, reviseer, schrijf of ondertitel, kan het zijn dat ik in contact kom met andere persoonsgegevens. Denk aan medische teksten met onderzoeksresultaten of juridische teksten met data en adressen. In dat geval gaat het niet per se om persoonsgegevens van u, de klant, maar om gegevens van derden die ik via een opdrachtgever (de verwerkingsverantwoordelijke) ontvang.

In alle gevallen spring ik voorzichtig om met uw gegevens en deel ik die niet met derden, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben.

Met welk doel verwerk ik uw gegevens?

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens om offertes op te stellen, diensten te leveren op het gebied van vertaling/revisie/ondertiteling/copywriting waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten rond facturatie en boekhouding.

Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Hoewel ik een website heb en mijn onderneming aanwezig is op Facebook, houd ik daar geen gegevens over bij. De sociale kanalen gebruik ik enkel om in contact te blijven met u. Wel houdt Facebook bij wat u op mijn pagina doet. Daarnaast houdt WordPress, waarop ik mijn website host, ook overzichten bij van hoeveel bezoekers welke pagina’s hebben bezocht. Die gegevens sla ik nergens op en bijgevolg kunt u ervan uitgaan dat die gegevens met niemand gedeeld worden.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens?

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

 • Factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren.
 • Het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden en minimaal zolang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure. Facturen worden volgens de wettelijke termijn minstens 7 jaar bewaard.

Hoe bewaar ik uw gegevens?

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer. Die is fatsoenlijk beveiligd met een firewall en antivirussoftware. Ik bewaar geen gegevens op een online cloud.

Met wie deel ik uw gegevens?

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzonderingen zijn:

 • opdrachten waarvoor de hulp van een andere vertaler/revisor/ondertitelaar/copywriter nodig is, bijvoorbeeld om een document te vertalen naar een taal die ik niet beheers. In dat geval vraag ik steeds uw expliciete toestemming.
 • overheidsinstanties en een boekhouder wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de aangifte van mijn belastingen of bij een intracommunautaire opgave.

Wat als u een klacht heeft?

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, kunt u contact opnemen met mij. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Welke rechten hebt u?

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Daarnaast heeft u ook een aantal rechten:

 • Toestemming intrekken: u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.
 • Inzien van gegevens: u kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u bijhoud.
 • Wijzigen van gegevens: u kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen.
 • Verwijderen van gegevens: u kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.
 • Meenemen van gegevens: wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar de nieuwe leverancier kunt meenemen.

Ik antwoord steeds zo spoedig mogelijk op uw aanvraag, rekening houdend met afwezigheid of ziekte.

Worden mijn gegevens automatisch verwerkt?

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Wat gebeurt er bij datalekken?

Mocht ik ontdekken dat er een datalek is, laat ik u dat binnen 72 uur weten. Na mijn melding oordeelt u of u het datalek moet melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als het lek veroorzaakt werd door een beveiligingslek (bv. een hacker of een probleem met de antivirussoftware), onderneem ik redelijke stappen om verdere lekken te voorkomen.