Man van het jaar

Man van het jaar, 1886. De held van dit album is... een heldin. De inspiratie voor het eeuwige monument van Bartholdi. Is het de moeder van de beeldhouwer? Een jong meisje op een versperring in 1851? Een prostituee? De knappe weduwe van Isaac Singer, uitvinder van de naaimachines? Of een andere vrouw van wie de identiteit ook vandaag nog een mysterie is? Ontdek dit personage dat echt heeft bestaan...

Noot van de vertaler: Ik mocht één deel vertalen van deze conceptreeks, het deel over het Vrijheidsbeeld en hoe het aan haar gelaat komt. Voor een reeks met geschiedenis ben ik altijd te vinden, en ook hier heb ik heel wat geleerd wat ik niet wist.

Verschenen bij Daedalus.

Cover van Man van het jaar

Man van het jaar 1886