Buonaparte

Verbannen naar een godvergeten eiland neemt de verslagen Keizer het in een ultiem gevecht op tegen Engeland, in de persoon van zijn cipier, Hudson Lowe. binnenwerk BuonaparteDe mogendheden die in Waterloo zegevierden, ruziën intussen over zijn Egyptische oorlogsschat. Voor het Britse Rijk zou die schat een ongezien gevaar betekenen. Lowe staat op de eerste rij om dat gevaar af te wenden.

Noot van de vertaler: een verhaal over Napoleon Bonaparte, altijd fijn, hij blijft toch een figuur die tot de verbeelding spreekt. Een interessante invalshoek waarin Napoleon vanuit zijn ballingsoord 'spreekt'... meer nog: in begin van het eerste deel overlijdt Napoleon. Heel benieuwd naar het vervolg en de rest van de mythe. 

Verschenen bij Uitgeverij Daedalus.

cover Buonaparte

1 - Sint-Helena